Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VAN

KORTE DUUR

 

1. Duur van de overeenkomst, betaling van de huursom, enz.

De overeenkomst is bindend voor de Huurder en de Verhuurder

door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. De

huurtijd gaat in op de dag van levering en is van onbepaalde duur.

Opzegging van het contract moet schriftelijk gebeuren, met een

opzegtermijn van twee weken voorafgaand van de huurperiode.

De huursom dient vooruit te worden betaald en dient te zijn

bijgeschreven op de eerste dag van de huurperiode. Overige

kosten zoals kosten voor verwerking, herinneringen, etc. zullen

met de Verhuurders dan geldende bedragen in rekening worden

gebracht. Informatie over kosten zijn op aanvraag beschikbaar bij

de Verhuurder. Boven op de huursom en eventuele andere kosten

wordt BTW in rekening gebracht. De BTW op de huursom en

kosten worden gelijktijdige met de huursom of kosten door de

Huurder betaald.

 

2. Eigendomsrecht en vruchtgebruik

De Verhuurder is de eigenaar van het huurobject(en). De

Verhuurder geeft het huurobject(en) in vruchtgebruik onder de in

deze overeenkomst vermelde voorwaarden. De Huurder heeft niet

het recht, zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder, het

huurobject(en) aan een ander over te dragen, te verpanden, te

verkopen of te verhuren.

 

3. Onderzoek, reclamatie en aanvaarding van de levering

De Huurder zal bij levering het huurobject(en) zorgvuldig

controleren om zich ervan te vergewissen van dat alles juist

functioneert. Wanneer de levering volbracht is zal de Huurder een

ontvangstbewijs ondertekenen en aan de Verhuurder

overhandigen.

 

4. Installatie, service en onderhoud

In de huursom zijn inbegrepen installatie, service, onderhoud,

reparaties en demontage. Nuchter zorgt voor preventief

onderhoud – ook na eventueel overdracht van de

huurovereenkomst - opdat de werking van de installatie

gewaarborgd blijft. Bij de berekening van de daghuur is rekening

gehouden met de maximale belasting waaraan het huurobject(en),

volgens instructies, blootgesteld worden. Als de Huurder deze

niveaus overschrijdt, behoudt, Mea Vota Damen  zich het recht voor om de Huurder kosten in rekening die veroorzaakt worden door de

hogere belasting.

 

5. Schade aan de goederen, zorg, verzekering, enz.

De Huurder is, al dan niet door eigen schuld, aansprakelijk voor

het verlies of schade aan het huurobject(en). De Huurder is

verantwoordelijk voor de verzorging en onderhoud van het

huurobject(en). Indien het huurobject(en) beschadigd of vernield

wordt, of dat de Huurder om een andere reden het huurobject(en)

niet kan gebruiken, of het huurobject ten gevolge van foutief

gebruik of slecht onderhoud onbruikbaar wordt tijdens de duur

van de overeenkomst, wordt de Huurder niet vrijgesteld van zijn

betalingsplicht ten aanzien van de Verhuurder. Bij verlies of

onherstelbare schade zal de vervangingswaarde van het

huurobject(en) in rekening worden gebracht.

 

6. Opzegging

De Verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk op te

zeggen en het huurobject(en) meteen terug te nemen op kosten van

de Huurder indien: de Huurder 30 dagen na de vervaldatum de

huursom, de BTW of andere overeengekomen betalingen niet heeft

voldaan, of indien de Huurder zijn betalingen staakt, failliet

verklaard wordt, of surséance van betaling aanvraagt.

 

 

7. Rente betalingen, enz.

Bij achterstand in betaling van de huursom of andere

overeengekomen vergoedingen moet de Huurder rente betalen op

het vervallen bedrag. Deze bedraagt twee procent per begonnen

maand. Daarnaast moet hij instaan voor de kosten van de

betalingsherinnering, de incasso- en inningkosten, en alle andere

kosten die met de late betaling verbonden zijn. Dit met een

minimumbedrag van 25 Euro.

 

8. Overdracht van de rechten en plichten van de Verhuurder

De Verhuurder kan zijn recht op betaling en andere rechten onder

deze overeenkomst (inclusief het eigendomsrecht van het

huurobject(en)) overdragen aan een ander.

 

9. Schade aan derden, Regelgeving, Overheid, enz.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan ten

gevolge van het gebruik van het huurobject. De Huurder mag het

huurobject niet gebruiken zonder zich er van vergewist te hebben

dat hij bij gebruik aan alle eisen betreffende uitrusting,

beschermingsvoorziening, verzekering, enz. voldoet. De

Verhuurder is niet aansprakelijk voor belemmering van het

vruchtgebruik van het huurobject(en). Belemmering kan ontstaan

ten gevolge van een voorschrift en/of een besluit van de overheid.

 

10. Recht op informatie

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de Huurder ermee

akkoord dat de Verhuurder informatie over de Huurder bewaart,

bewerkt en doorgeeft aan bedrijven die tot het concern van de

Verhuurder behoren. De Verhuurder heeft eveneens het recht

informatie omtrent de overeenkomst tussen Verhuurder en

Huurder door te geven aan Mea Vota Damen , zijn distribiteuren en/of

partners om de administratie uit te kunnen voeren en om andere

maatregelen te kunnen treffen die de Verhuurder noodzakelijk

acht om aan deze overeenkomst te kunnen voldoen.

 

11. Inlevering/terugname, enz.

Aan het einde van de overeenkomst moet het huurobject voor de

Verhuurder beschikbaar gesteld worden. Mea Vota Damen is

verantwoordelijk voor de demontage en het vervoer van het

huurobject. Indien er bij de terugname van het huurobject

abnormale slijtage vastgesteld wordt, moet de Huurder de

Verhuurder vergoeding betalen voor de bijzondere

waardevermindering.

 

12. Aanvullingen of veranderingen

Deze overeenkomst bevat alles wat tussen de partijen

overeengekomen is. Afspraken omtrent aanvullingen of

veranderingen van deze overeenkomst dienen schriftelijk te

gebeuren om rechtsgeldig te zijn.

 

13. Overmacht

De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade

die voortvloeit uit wettelijke verordeningen, maatregelen getroffen

door autoriteiten, oorlog, stakingen, blokkades, boycotten,

uitsluiting, of soortgelijke omstandigheden. Het voorbehoud

aangaande staking, blokkade, boycot of lock-out is ook van kracht

indien de partij zelf zo´n conflictmaatregel neemt of er zelf het

slachtoffer van is. De Verhuurder kan ook niet aansprakelijk

gesteld worden voor schade indien door de Verhuurder

voldoende maatregelen getroffen zijn

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.